O Firmie

Nasz profil

 

Sport Expanse zachęca dzieci i młodych ludzi do aktywnego trybu życia. Poprzez sport chcemy wpoić najmłodszym wartości, które okażą się kluczowe w ich dalszym rozwoju oraz w dorosłym życiu. Nie przypadkowo w tym celu wybraliśmy golf.

 

Coraz więcej dzieci spędza swój wolny czas przed ekranem telewizora lub też w wirtualnym świecie. Dzieci mają mało ruchu, nie przebywają na świeżym powietrzu, a jeśli uczestniczą w zajęciach sportowych są nastawione na rozwój wyłącznie w jednej dyscyplinie. Poszczególni instruktorzy nazbyt często starają się nauczyć swoich podopiecznych wyłącznie techniki, samych elementów ruchowych, zapominając, iż dla najmłodszych najważniejsza nadal jest zabawa!

 

Ten właśnie element wykorzystujemy w projekcie Golf Dla Dzieci. Naszym celem jest uczyć i kształtować młodych ludzi poprzez zabawę. Każdy rodzic wie, że uśmiechnięte dziecko to szczęśliwe dziecko.

 

Nauka gry w golfa rozwija podstawowe czynności motoryczne oraz, co równie istotne, kształtuje właściwe postawy etyczne. Golf to sport jak żaden inny oparty przede wszystkim na kodeksie i etyce. Podstawowymi zasadami, na których opiera się ta dyscyplina, są fair play, uczciwość względem siebie i innych, własna motywacja, nastawienie na rozwój, walka z własnymi słabościami i szacunek. Warto, aby dziecko poznało te wartości już w początkowej fazie swojego rozwoju. Ucząc się podstaw golfowych nie sposób pominąć te elementy, dlatego właśnie golf to idealny sposób na rozwój tak fizyczny jak i osobowościowy.

 

Program, na którym opiera się Golf Dla Dzieci to doskonała podstawa do trenowania w przyszłości nie tylko golfa lecz wszelkich innych dyscyplin sportowych. Golf jest sportem ogólnorozwojowym. Nie chcemy wytyczać jednej właściwej ścieżki lecz dzięki sprawności, jaką dziecko może zdobyć podczas zajęć, chcemy mu umożliwić rozwój w każdej dyscyplinie.

 

 Nasz zespół tworzą osoby, którzy mają bogate doświadczenie tak w golfie jak i w pedagogice. Postanowiliśmy połączyć te dwie dyscypliny i stworzyć program, który będzie doskonale odpowiadał potrzebom edukacyjnym małych sportowców, a jednocześnie nauczy ich podstaw golfa.

Nasz cel

 

Dzięki zabawie dziecko może posiąść podstawowe umiejętności golfowe a także przyswoić sobie zasady, jakim hołduje golf od setek lat. Golf, którego tradycja sięga średniowiecza, to sport dżentelmeński, oparty na szacunku do innych graczy i uczciwości. Właśnie takie cechy chcemy wpoić najmłodszym. Koncentracja, silna motywacja, walka z własnymi słabościami, konsekwencja, czy nastawienie na rozwój są tym, co najważniejsze dla każdego golfisty. Te cechy zaszczepione wśród najmłodszych są pomocne w życiu, zdecydowanie bardziej niż same umiejętności sportowe.

 

Poprzez uczestnictwo w programie chcemy wykształcić:

 

  • Młodych ludzi, którzy będą mieli opanowane podstawy gry w golfa.
  • Dzieci z świadomością własnej wartości i indywidualizmu, umiejące jednakże przystosować się do pracy w grupie.
  • Młodych ludzi aktywnych sportowo.
  • Młodych ludzi, którzy będą umieli walczyć z własnymi słabościami, będą potrafiły się motywować i będą gotowe do uczciwej rywalizacji.

 

Nasza propozycja

 

Jeśli chcą Państwo uatrakcyjnić ofertę swojej placówki edukacyjnej, wprowadzić dodatkowe interesujące zajęcia, dowiedzieć się więcej o Golfie Dla Dzieci, zapraszamy do zapoznania się z  naszą ofertą.

Jeśli chcą Państwo zapisać swoje pociechy na zajęcia z golfa, zapraszamy do zapoznania się z  listą ośrodków, w których prowadzimy program Golf Dla Dzieci lub do kontaktu z nami.